Shromáždění akademické obce TF JU dne 4. 12. 2019 od 13 hod

Na základě článku 19, odst. 3) Statutu

Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

svolávám

shromáždění akademické obce fakulty,

na němž se představí navržený kandidát

na funkci děkana TF JU.

 

                                                                                                             

Shromáždění akademické obce fakulty se uskuteční

ve středu 4. 12. 2019 od 13.00 do 15.00 hodin v učebně č. 210.

 

 

Právo zúčastnit se a vznést dotaz na kandidáta má každý člen akademické obce fakulty, kterou podle článku 19, odst. 1) Statutu Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích tvoří studenti fakulty a její zaměstnanci, kteří mají statut akademického pracovníka.

 

 

V Českých Budějovicích dne 25. 11. 2019

 

 

 

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

předsedkyně Akademického senátu TF JU