Shromáždění akademické obce 16. 5. 2019

Děkan Teologické fakulty JU
doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. svolává

SHROMÁŽDĚNÍ
AKADEMICKÉ OBCE


na čtvrtek 16. 5. 2019 od 14.00 hodin,
v učebně č. 210.


Při této příležitosti zároveň vyhlašuje
na čtvrtek 16. 5. 2019 od 14 do 16 hodin
děkanské volno pro studenty a studentky všech ročníků bakalářských, navazujících
magisterských a doktorských studijních
programů.


Setkání akademické obce je určeno pro všechny studenty a akademické pracovníky fakulty.
Je svoláno za účelem podání informací


o hodnocení činnosti fakulty za uplynulý rok. Toto shromáždění je zároveň i místem pro otevřenou diskusi k zásadním otázkám
rozvoje fakulty.

 

Dne 3. 5. 2019 v Českých Budějovicích