Seznam kandidátů pro volby do AS TF 2015-17 konané 13. - 14. 5. 2015

Seznam kandidátů pro volby do AS TF 2015-17

konané 13. - 14. 5. 2015

 

 

Studenti (bez titulů):                                                            

Pavlína Moučková, Teologie, 2. roč.                         Pavel Votava, PVČ.  2. roč.

Jan Enderle, NVE, 4. roč.                                        Anežka Kubů, Teologie, 1. roč.

Ctirad Pisk, NVE, 4. roč                                          Jaromír Dolanský, FIRE, 1. roč.

Karel Vach, FIRE, 1. roč.                                        Václav Peltan, FIRE, 2. roč.

Lucie Baštová, FIRE, 1. roč.                                    Tomáš Edl, Filosofie, 1. roč.

Lucie Krausová, Teologie, 3. roč.                              Estera Zedníková, PVČ, 2. roč. 

Miroslav Kněz, Teologie, 3. roč.                                Martin Kalenský, FIRE, 1. roč.

Monika Flídrová, Teologie, 1. roč.

                                       

Akademici (bez titulů):

Helena Zbudilová, KPD                                              Michal Kaplánek, KPD

Martin Klapetek, KFI                                                  Magdalena Ehrlichová, OPR

Jan Samohýl, KFI                                                        Daniel Heider, KFI

Roman Míčka, KCHP                                                  Helena Machulová, OPR

Karel Ochozka, KPD                                                   Jakub Sirovátka, KFI

Tomáš Veber, KTEO                                                  Ludmila Muchová, KPD

Martina Pavelková, KCHP                                          Lucie Kolářová, KTEO

Kateřina Brichcínová, KTEO                                      Marta Rynešová, OJA

František Štěch, KTEO                                            

 

Za volební komisi:  M. Novotný – předseda

 

                                                                                                                        

 

                                                                                          V Českých Budějovicích dne 4. 5. 2015

MENU