Seminář k antisemitismu a islamofobii v České republice

Studenti TF JU se 6. – 8. 5. 2015 účastnili semináře k antisemitismu a islamofobii v České republice. Seminář  pořádala Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni.

MENU