PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. se zúčastnil akademického pobytu v USA

Během letních prázdnin se PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D., z Katedry etiky, psychologie a charitativní práce TF JU zúčastnil více než měsíčního akademického pobytu v USA. Studium v rámci Institute for Scholars on Religious Pluralism in the United States bylo zprostředkován Fulbrightovou komisí. Šlo o velice hutnou šestitýdenní sérii přednášek, debat, symposií, exkurzí a studijních cest, zaměřenou na poznání a reflexi značně širokého spektra americké religiozity (návštěvy akademických pracovišť, náboženských komunit, ale i klasických turistických destinací spojených s dějinami USA). Skupina 18 akademiků z různých zemí – kromě hlubšího poznání města Filadelfie, místa „zrodu USA“ – strávila intenzivně několik dní v New Yorku (Hebrew Union College, Scholars at Risk Network, OSN), Washingtonu (Library of Congress, U. S. Institute for Peace), ale také třeba také až v dalekém Coloradu (University of Denver) a Arizoně (Northern Arizona University).

1 – SUSI skupina akademiků před Independence hall ve Filadelfii

2 – Návštěva hrobu sv. Jana N. Neumanna (tři katolíci, jeden protestant, jeden muslim, jeden hinduista a jeden buddhista – poznáte kdo je kdo?)

3 – oltář s ostatky sv. Jana N. Neumanna, patrona kaple TF JU

4 – Museum of Art ve Filadelfii se slavnými schody, po kterých běhal Rocky Balboa

5 – konference na University of Denver

6 – sv. Louise de Marillac, patronka křesťanských sociálních pracovníků

MENU