Roman Míčka navštívil Teologickou fakultu na University of Malta ve Vallettě

Roman Míčka navštívil v rámci programu Erasmus+ Staff Mobility Teologickou fakultu na University of Malta ve Vallettě.

 Ostrovní stát s necelým půlmilionem obyvatel – Republika Malta – se vyznačuje několika „nej“ – je současně nejmenší (velikosti asi 2/3 Prahy), celkově nejhustěji obydlenou a „nejkřesťanštější“ zemí EU (či dokonce světa). Katolické křesťanství, které sem přišlo již se ztroskotáním lodi vezoucí sv. Pavla do Říma v roce 60 a bylo vydatně posilováno mnohasetletou vládou Maltézských rytířů, je dnes dokonce ústavně zakotveno jako státem privilegované, i přes zachování všech práv a svobod náboženského vyznání a svědomí. 98% občanů se hlásí ke katolicismu a z nich skoro polovina chodí pravidelně do kostela, kostelů je zde opravdu hodně – na 1km2 připadá více než jeden a některé jsou opravdu velké. Celková společenská situace se v posledních letech dost razantně mění.  Zejména po referendu v roce 2011, které rozhodlo jako v jedné z posledních zemí světa o zavedení možnosti rozvodů manželství, dochází i k dalším legislativním krokům, které by překvapily i u nás – je to třeba možnost adopce dětí ze strany gayů či leseb, nebo možnost změnit pohlaví na základě pouhého prohlášením před úřady, bez jakékoli zdravotní indikace... ano, během měsíce se zde můžete před úřady a v dokladech stát osobou opačného pohlaví.

 Více než 150 let trvající koloniální britská vláda této zemi přinesla (kromě jízdy aut vlevo) takřka obecnou znalost angličtiny, která je vedle maltštiny (vyvinuté z arabštiny) takřka běžným jazykem užívaným ve společenském styku.Malta je z hlediska statistik politicky vyspělejší zemí než ČR, i když v posledních letech – v éře socialistické vlády – též dochází k určitým degenerativním trendům a rozrůstání korupce. Ekonomicky je na tom v součtu více faktorů (podle HDI) Malta o něco hůře než ČR, ale zde musíme vzít kromějiného na vědomí třeba velice omezené zdroje tohoto ostrova – zejména nedostatek zemědělské půdy a pitné vody (více než polovina se získává odsolováním mořské vody).

 Z teologické fakulty na Maltě si Roma Míčka přinesl mnoho zajímavých postřehů a podnětů k promýšlení i výuce, zejména na základě přednášek a rozhovorů se členy Department of Moral Theology – děkanem teologické fakulty a vedoucím katedry prof. Emmanuelem Agiusem, či vyučujícími v oblasti teologické etiky, sociální etiky a etiky byznysu Dr. Rayem Zammitem a Dr. Davidem Cortisem.

Fotografie:

 1 - Zde stálo ještě před dvěma měsíci slavné Azurové okno, které si zahrálo i v četných filmech, včetně filmu Souboj Titánů (1981) či novém populárním seriálu Hra o trůny.

2 - Mořské pobřeží

3 - Všude samé opevnění

4 - Místo, kde měla v roce 60 ztroskotat loď se sv. Pavlem na cestě do Říma

5 – Kostel v Mostě, s jednou z největších kopulí na světě, je spojen s příběhem spojujícím Maltu a Československo v době druhé světové války...

http://www.rozhlas.cz/hrdina/70/_zprava/nevybuchla-bomba-na-malte-zachranila-sabotaz-plzenskych-delniku-verici--1484298

6 - University of Malta

MENU