Relacionalita vo výchove (k) mravnosti

Pedagogická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, pořádá

v pátek 23. listopadu 2018 mezinárodní vědeckou konferenci:

Relacionalita vo výchove (k) mravnosti

 

které se účastní PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D.,

katedra pedagogiky Teologické fakulty JU,

s příspěvkem:

"Through Language to You."

 

Pozvánka.