Rektorské volno dne 18. 4. 2019

Rektor
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


vyhlašuje


ve čtvrtek 18. dubna 2019


pro studenty bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů

R E K T O R S K É V O L N O .


doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., v. r.