Rektorské volno 26. 11. 2019

Rektor
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


vyhlašuje


v souvislosti se shromážděním akademické obce
a představením kandidáta na rektora JU


na úterý 26. listopadu 2019 od 13.00 hodin


pro studenty bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů

 

R E K T O R S K É V O L N O .


doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., v. r.