Prof. Martin Weis v Křesťanském magazínu

Co inspirovalo prof. Martina Weise k rozhodnutí stát se knězem? Jaká byla jeho motivace

ke studiu historie?  Včerejší pořad  Křesťanský magazín představil prof. Martina Weise jako kněze,

pedagoga Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,

historika a postulátora blahořečení Josefa Hloucha. 

Pořad můžete zhlédnout na ČT 2.