Prof. Martin Weis na konferenci

Univerzita Karlova v Praze pořádá ve dnech 29. 11. a 30. 11. mezinárodní konferenci:

"Léta 1618 – 1648: zlom v konfesionálním vývoji střední Evropy"

Na konferenci vystoupí mimo jiné i prof. Martin Weis s příspěvkem

"Zneužití dat 1618 - 1648 v historiografii"