Prof. Malcolm Payne navštíví TF

10.11. 2015 navštíví Teologickou fakultu v Českých Budějovicích prof. Malcolm Payne z Velké Británie a přednese zde příspěvek s názvem Vztah sociální práce k jiným humanitním a společenskovědným oborům.

Prof. Malcolm Payne se věnuje sociální práci již více než čtyřicet let. Je emeritním profesorem Komunitních studií na Metropolitní univerzitě v Manchesteru, čestný profesorem Lékařské fakulty Kingstonské univerzity sv. Jiří a v současnosti pracuje jako poradce pro politiku a rozvoj v Hospici sv. Kryštofa v Londýně.

 Vystudoval sociologii a sociální studia na Keele univerzitě, kde v září 1969 získal kvalifikaci profesionálního sociálního pracovníka. Ještě než začal vyučovat na univerzitách, pracoval jako probační pracovník, pracovník následné péče a postupně jako sociální pracovník na Oddělení sociálních služeb v Bradfordu. 

 Kromě mnoha knih píše také několik blogů -  blog  „self-positioning blog“, který pozvolně podněcuje k sebereflexi (http://self-positioning.tumblr.com/  a blog „Greyamble“ (http://greyamble.blogspot.com/) zabývající se odchodem do důchodu a záležitostmi týkajícími se starých lidí a jim určeným službám.

Program konference

Další informace najdete zde.

MENU