Právě probíhají volby do AS TF

Očekáváme vaši účast ve středu 10. 5. 2017  od 10 do 16 hodin a ve čtvrtek od  11. 5. 2017  od 8  do 14 hodin u sborovny č. 4.10 ve 3. poschodí na TF.      

 

Navržení kandidáti: 

Studenti (bez titulů):                                                      

Pavel Kilbergr, Filosofie Ph.D., 1. roč., Michal Urban, Bc. PVČ, 3. roč., Pavel Votava, NMgr. PVČ, 1. roč., Lucie Baštová, FIRE, 3. roč.,  Radka Štorkánová, FIRE, 4. roč., Václav Peltan, Filosofie, 1. roč., Lukáš Mareš, Filosofie, 1. roč.                                                            

 Akademici (bez titulů):    

Helena Zbudilová, KPD, Markéta Elichová, KCHP, Martin Klapetek, KFI, Magdalena Ehrlichová, OPR, Roman Míčka, KCHP, Helena Machulová, OPR, Věra Suchomelová, KPD, Vojtěch Šimek, KFI, Tomáš Veber, KTEO, Martina Pavelková, KCHP, Lucie Kolářová, KTEO, Martina Kočerová, KPD, Kateřina Brichcínová, KTEO, Vít Erban, KFI

MENU