Pedagogové Teologické fakulty JU se představují

Mgr. Karel Ochozka si o letních ránech přivstane a v katedrále hraje pro radost. Sluneční paprsky proudí okny vedle hlavního oltáře. Vnímá svatostánek s Nejsvětější svátostí. Tyto okamžiky řadí Karel Ochozka k silným u varhan.

Od léta roku 2017 je ředitelem kůru v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše. Karel Ochozka po desítkách let vystřídal dlouholetého regenschoriho a varhaníka Karla Fráňu. Do jeho služby patří řízení katedrálního chrámového sboru u sv. Mikuláše, výběr obsahu hudebního zaměření a zajištění doprovodu liturgie.

Karel Ochozka vystudoval českobudějovickou Konzervatoř a absolvoval Teologickou fakultu Jihočeské univerzity, kde nyní vyučuje na Katedře pedagogiky JU v Českých Budějovicích.

Více...

MENU