Islám v Německu a Rakousku

Dr. Martin Klapetek byl celý březen stipendistou Národního stipendijního programu Slovenské republiky. V rámci svého pobytu na Katedře srovnávací religionistiky Filosofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě vedl intenzivní blokový kurz "Islám v Německu a Rakousku" pro studenty religionistiky. Součástí jeho programu byla i přednáška pro veřejnost o muslimských odděleních na komunálních hřbitovech u našich západních sousedů, kterou v prostorech Univerzitní knihovny pořádala Slovenská společnost pro studium náboženství. Dále měl na FF UK v Bratislavě mimořádnou přednášku v rámci kurzu Smrt v náboženstvích světa, kde prezentoval výsledky svého terénního výzkumu z Německa, Rakouska a Švýcarska. Svůj pobyt uzavřel vystoupením ve zpravodajské televizi TA3.

Televizní rozhovor