Nový studijní program Religionistika

Teologická fakulta Jihočeské univerzity získala akreditaci pro nový studijní program Religionistika

Zájemci o studium religionistiky budou moci od příštího akademického roku v Českých Budějovicích samostatně studovat tento bakalářský studijní program v prezenční i v kombinované formě. Rada pro vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích tomuto oboru udělila v prosinci tohoto roku novou akreditaci, která nahradí stávající program Filosofie a religionistika.

„Osamostatnění studia religionistiky umožní studentům hlubší specializaci v oboru, který je důležitý pro orientaci v pohledu na roli náboženství v současné Evropě,“ řekl religionista Dr. Martin Klapetek, který je garantem tohoto studijního oboru.

Absolvent bakalářského studia religionistiky získá základní přehled v reáliích náboženství světa, v hlavních disciplínách výzkumu náboženství, seznámí se s dějinami oboru a základními metodologickými dovednostmi, které jsou v něm potřebné. Patří sem především rozvinutí schopnosti psát a interpretovat odborný text a vést správným způsobem odbornou diskusi.

Akreditace studijního programu Religionistika úzce souvisí i s osvětovou prací českobudějovických religionistů, kteří od roku 2011 pravidelně navštěvují jihočeské střední školy, farnosti a občanské spolky s religionistickými přednáškami a besedami.

Teologická fakulta Jihočeské univerzity nabízí vedle religionistiky a teologie také studium v oblasti pedagogiky volného času, sociální práce a filosofie.  Více informací najdete na www.tf.jcu.cz