Nová kniha: Filosofie Hanse Jonase

 V deseti kapitolách autoři z Německa, Slovenska a ČR podávají charakteristiku a kritickou analýzu Jonasových hlavních filosofických přínosů, zvláště v oblasti etiky. Hans Jonas (1903-1993) přinesl důležité motivy pro etiku odpovědnosti v moderní technologické civilizaci, v ekologické etice a bioetice. Z nových možností techniky a dopadů kolektivního jednání vyplývají nové povinnosti. Ochrana přírody a ohled na budoucí generace se stávají hlavními imperativy nové etiky, aniž by tím byly dotčeny dříve stanovené etické imperativy.

 

Dr. Vojtěch Šimek z Katedry filosofie a religionistiky je spolueditorem knihy, autorem jedné kapitoly a překladatelem německého textu od prof. Dietricha Böhlera. Knihu vydalo nakladatelství Filosofia při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR.