Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení

Katedra filosofie Fakulty filosofické Univerzity Pardubice a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu Akademie věd České republiky pořádají ve dnech 13. -14. 11. 2018 mezinárodní konferenci:

Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení,

 

které se zúčastní PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D., katedra pedagogiky Teologické fakulty JU,

s příspěvkem na téma: Láska, moudrost a moc v Komenského poradním dialogu.