Křesťanské symboly Novohradských hor na ČT 2

ThLic. Michaela Vlčková, Th.Dr., Katedra teologických věd TF JU,  ve vysílání

Křesťanského magazínu na ČT 2 hovoří o jedné kdysi slavné poutní cestě

z Rakouska na Dobrou vodu.

Pořad můžete zhlédnout zde.