Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě

Právě vychází kniha kolektivu autorů pod vedením editora doc. Jindřicha Šrajera Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě. Mezi spoluautory jsou zastoupeni naši pedagogové dr. Roman Mička a dr. Vojtěch Šimek.

Kolektivní monografie prezentuje význam Populorum progressio, aktualizaci jejích myšlenek a jejich percepci v pozdějších dokumentech sociálního učení církve v návaznosti na mezinárodní rozvoj posledních padesáti let.

Autoři rozdílného profesního a ideového zaměření doplňují hodnocení zmíněného modelu o reflexi enviromentálního rozměru jmenovaného rozvoje a také o ktitický pohled na politiku EU posledního období. Mimo pozornost nezůstává ani bližší reflexe vybraných témat encykliky Populorum progressio, která dotváří celkový obraz o aktuálnosti této encykliky, resp. témat v ní obsažených.

MENU