Jonasova morální filosofie

V únoru 2018 uplyne 25 let od smrti významného filosofa 20. století - Hanse Jonase (1903-1993). Jeho dílo zahrnuje řadu oblastí: studium gnosticismu, filosofii biologie, morální filosofii (je nestorem aplikované etiky) a spekulativní teologii.
Při této příležitosti se 12.-13. prosince konala na půdě Filosofického ústavu AV ČR mezinárodní konference. Za Teologickou fakultu JU se konference zúčastnil dr. Vojtěch Šimek, který se věnuje především Jonasově morální filosofii. Naší fakultu zastupoval jedním příspěvkem a jedním referátem.

MENU