Jediná fungující cesta je podle mne ta dlouhá.... (L. Niedermayer)

Vážený pane Niedermayere,

  • Jako europoslanec se pohybujete v „kuchyni“ Evropy. Té Evropy, o které sám říkáte, že je primárně projektem hodnotovým, nikoli ekonomickým nebo politickým. Z jakých hodnot se v eurokuchyni vaří?

Ano, jsem přesvědčen, že společné hodnoty musí být tím základním, co nás v EU spojuje a od čeho odvíjíme své konání. Tyto hodnoty snad každého napadnou – a když ne, jsou vyjmenovány v čl. 2 Smlouvy o EU, který říká, že Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Je důležité, aby nebyly jen na papíře. Proto je dobré sledovat, zda se od nich neodchylujeme a jsou v konkrétních případech skutečně dodržovány.

  • Nejímá Vás někdy hrůza z toho, jak křehká ve skutečnosti je i zdánlivá síla? Sebelépe – bezpečnostně, právně, finančně – zajištěný systém nelze ochránit před zlou vůlí, zneužíváním, vychytralostí, švejkovinou… Co účinného byste naordinoval Evropě, aby nezemřela na to, co je její Achillovou patou?

Každé lidské dílo, i sebelépe vymyšlené a vytvořené a podložené sebevětším úsilím, je zranitelné a může být zmařeno či zničeno. Asi to víme, ale přesto, zaskočilo mne, jak snadné by mohlo být poslat úžasný projekt společné Evropy, jak ho dnes známe, na smetiště dějin. Stačí, když bude hodně lidí – zemí – chtít.

Achillovou patou EU je podle mého názoru přežívání a někdy bohužel i umělé přiživování  přístupu „my a oni“, vedoucího k posilování mentality konfrontace namísto spolupráce. Dále zakopávání se ve svých národních pozicích a projevování nedostatku vnímavosti vůči postojům a problémům druhých. Kdybych mohl, naordinoval bych nám všem v Evropě větší ochotu naslouchat a dívat se na palčivé problémy dneška nejen svýma očima, ale i očima těch druhých. Poté je cesta k dohodě a dobrým kompromisům, což je nejen v EU absolutní nutností, otevřena.

Přečtěte si ...