Informace pro studenty, kteří si zadávají téma závěrečné práce v ak. roce 2017/18

Vážení studenti, vlastní téma si s vyučujícím můžete domluvit do 31. 10. 2017, vyučující ho zadá do systému STAG. Od 1. 11. 2017 – 30. 11. 2017 dojde ke kontrole témat ze strany garanta oboru a vedoucího katedry.

Formulář se zadáním závěrečné práce odevzdávejte až po 1. 12. 2017. Mezní termíny pro odevzdání, jak jsou uvedeny v harmonogramu ak. roku, samozřejmě platí.

(pokud již někdo formulář odevzdal – je to v pořádku, v případě potřeby se mu ozve jeho studijní referentka)

MENU