Anketa Fakulta roku 2019

Sedmý ročník ankety

Fakulta roku 2019

 

je  otevřen. Hlasujte zde:  http://www.fakultaroku.cz/skoly/189/ a vyhrajte MacBook Air, iPhone nebo iPad.

Hlasování probíhá do konce května.

Jde o prestižní anketu mezi studenty a absolventy vysokých škol v České republice, hodnotí kvalitu výuky a prostředí pro výuku. Impulsem ke vzniku projektu FakultaRoku.cz byly již v roce 2011 žebříčky českých médií, které srovnávaly různé VŠ/fakulty vysokých škol v ČR podle různých kritérií. Podstatné kritérium, které všem těmto žebříčkům chybělo a stále chybí, je pohled studenta či čerstvého absolventa na svoji školu či fakultu. Pohled studenta či čerstvého absolventa je podle nás zásadní a vypovídá o kvalitě výuky a prostředí pro výuku více, než například citace v odborných časopisech či počet zahraničních studentů, jakkoliv tato kritéria považujeme za důležitá. Posouzení kvality školy z pohledu studentů a čerstvých absolventů je podle nás kritérium, podle kterého by se měli řídit budoucí vysokoškoláci, nyní studenti středních škol. 

Naše fakulta cenu získala již čtyřikrát (v akademickém roce 2015/2016 první místo, v akademickém roce 2014/2015 druhé místo, v roce 2013/2014 a 2012/2013 první místo).  Děkujeme. Její ocenění je jasným ukazatelem kvality výuky a studijního prostředí, které vychází z odpovědí studentů a absolventů.