ERASMUS+ STIPENDIJNÍ STUDIJNÍ POBYTY A PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ V ZIMNÍM A LETNÍM SEMESTRU AK. ROKU 2018/2019

Bylo vyhlášeno DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY A PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ V PROGRAMU ERASMUS+ V ZIMNÍM A LETNÍM SEMESTRU AK. ROKU 2018/2019. Celé znění vyhlášení zde.
Vyplněné a vlastnoručně podepsané ZÁVAZNÉ přihlášky (formulář je v příloze č. 2 tohoto vyhlášení) s požadovanými přílohami odevzdejte na Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU, Mgr. Karolině Půrové, 2. patro, kancelář 214C nebo hoďte do schránky č. 14 nejdéle do středy 23. 5. 2018 do 15:30 hodin. V případě jakýchkoli dotazů mne kontaktujte na: purova@tf.jcu.cz.