ERASMUS+ STIPENDIJNÍ PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ V LETNÍM SEMESTRU AK. ROKU 2018/2019

Bylo vyhlášeno PRŮBĚŽNÉ DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ V PROGRAMU ERASMUS+ V LETNÍM SEMESTRU AK. ROKU 2018/2019 (uskutečněné do konce září 2019). Celé znění vyhlášení zde.

Vyplněné a vlastnoručně podepsané ZÁVAZNÉ přihlášky (formulář je v příloze č. 2 tohoto vyhlášení) s požadovanými přílohami odevzdávejte na Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU, Mgr. Karolině Půrové, 2. patro, kancelář 214C nebo hoďte do schránky č. 14. V případě jakýchkoli dotazů mne kontaktujte na: purova@tf.jcu.cz.