Druhé kolo přijímacího řízení

Přihlášky lze podávat na obory: Filozofie, Teologie, Teologie služby, Učitelství náboženství a etiky do 15.8. 2015.

Uchazeči, kteří nestihli podat přihlášku do 31. 3. 2015 mají možnost si ji na vybrané obory Teologické fakulty podat do 15. 8. 2015. Bylo vydáno opatření děkana k doplňujícímu přijímacímu řízení. Více viz odkaz "Zájemci o studium"

MENU