Dodatečné výběrové řízení na Erasmus+ studijní pobyty, praktické stáže, absolventské stáže v akademickém roce 2019/2020

Nehledej důvody nejet. Vyjed.cz s TF JU.
TF JU informuje o otevřeném DODATEČNÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY V ZAHRANIČÍ V PROGRAMU ERASMUS+ V ZIMNÍM A/NEBO LETNÍM SEMESTRU AK. ROKU 2019/2020 A NA PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ V PROGRAMU ERASMUS+ V ZIMNÍM A LETNÍM SEMESTRU AK. ROKU 2019/2020. Veškeré informace naleznete zde, včetně přihlášky - příloha č. 2 zde. Termín uzavření přihlášek: 10. 5. 2019, 14.00 hod.