Doc. Jakub Sirovátka na univerzitě v Hildesheimu

Ve dnech 22. 7. až 26. 7. 2019 uskutečnil vyučující Katedry filozofie a religionistiky, docent Jakub Sirovátka, Erasmus+ stínovací mobilitu na University of Hildesheim, oddělení Katolické teologie. Během svého pobytu měl možnost vést diskuse o koncepci filozofie a teologie v českém a německém prostředí, obsahu kurikul, studijních plánů jednotlivých předmětů, porovnat způsob výuky a implementaci nových výukových postupů. Intenzivně hovořil zejména s profesorem teologie René Dausnerem, s kterým se dotkli mnoha teologicko-filozofických otázek. Věříme, že tato mobilita přispěje k rozvoji vzájemné věděcko-výzkumnné spolupráce. Jak v tiskové zprávě (www.uni-hildesheim.de/neuigkeiten/das-denken-macht-weder-vor-nationalen-noch-sprachlichen-grenzen-halt/) dodal prof. Dausner: „Mezinárodní spolupráce je pro náš výzkum nezbytná. Nejde o národní myšlenku nebo myšlení, myšlení je nadnárodní. Myšlení nekončí na národních nebo jazykových hranicích.“

 autorka fotografie: Isa Lange/Uni Hildesheim