Doc. Daniel Heider získal Cenu rektora JU

Na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity dne 16. 4. 2015 předal rektor JU prof. Libor Grubhoffer doc. Heiderovi Cenu rektora za prestižní vědeckou publikaci za rok 2014.

Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok 2014

sekce humanitních a jazykovědných oborů

Název: Universals in Second Scholasticism. A comparative study with focus on the theories of Francisco Suárez S.J. (1548-1617), João Poinsot O.P. (1589 – 1644) and Bartolomeo Mastri da Meldola O.F.M. Conv. (1602 – 1673)/Bonaventura Belluto O.F.M. Conv. (1600 – 1676)

Amsterdam, John Benjamins Publishing Co., 2014,

Autor:   doc. Mgr. Daniel Heider, Ph.D. (TF)

Kniha si klade za cíl představit srovnávací analýzu filosofických teorií univerzálií na příkladu nejvýznamnějších představitelů hlavních myšlenkových proudů raně novověkého scholastického myšlení. Kniha představuje první podrobnější srovnávací studii k problematice univerzálií v raně novověké scholastice, která zohledňuje metafyzický i epistemologický charakter dané otázky. Kniha vydaná v prestižním nakladatelství shrnuje několikaletou práci na problematice jednoho z problémů diskutovaných v barokní metafyzice. Výzkum pramenů renesanční a barokní scholastické metafyziky je v současnosti velmi na vzestupu a česká historicko-filosofická škola založená prof. Sousedíkem si již vydobyla v mezinárodním měřítku uznávané místo.

MENU