Do 31. 3. 2018 přijímáme přihlášky ke studiu!

Teologická fakulta JU je moderní a otevřená instituce, která vzdělává osoby všech generací a motivuje je k osobnímu a odbornému rozvoji na základě křesťanských hodnot. Ve svém zaměření spojuje v různých bakalářských, magisterských i doktorských programech teologická, etická a pastorační témata s pedagogickými a sociálními. Již čtyřikrát získala ocenění FAKULTA ROKU.

Proč studovat na TF?

Důležité termíny:

31. 3. 2018 - termín pro podání přihlášek do bakalářských a magisterských studijních programů

30. 4. 2018 - termín pro podání přihlášek do doktorských studijních programů

11. - 15. 6. 2018 - přijímací zkoušky do bakalářských a magisterských studijních programů

19. 6. 2018 - přijímací zkoušky do doktorských studijních programů

Vyberte si obor:

Teologie a příbuzné obory

Filosofie a religionistika

Sociální práce

Pedagogika volného času


Podejte si přihlášku:


Jak podat přihlášku

Přejít k elektronické přihlášce

MENU