Devastaci úcty k člověku jsme stále ještě nepřekonali...

Rozhovor Mgr. Lucie Kolářové, Dr. theol. s RNDr. Jitkou Seitlovou.

RNDr. Jitka Seitlová, senátorka, vystudovala přírodovědeckou fakultu v Brně a řadu let působila v oblasti legislativy ochrany životního prostředí. Její politické začátky se datují od roku 1995, práce v Senátu od roku 1996. Věnuje se oblasti životního prostředí, veřejné a státní správy. Na základě jejího návrhu byl například do právního systému o jednání parlamentu ČR zaveden institut veřejného slyšení, či v trestním právu nástroje ochrany před domácím násilím.

 

Vážená paní senátorko,

  • V politice se  pohybujete již přes dvacet let. Několikrát jste obhájila mandát senátorky, působila jste jako zástupkyně veřejného ochránce práv, angažovala jste se v rozličných kauzách. Všude se zasazujete o to, aby byl dán průchod právu. Proč je společným jmenovatelem Vašich činností právě úsilí o spravedlnost?

Myslím, že spravedlnost je jedna ze základních hodnot a současně potřeb naší civilizace. Lidé zasažení nespravedlností nebo žijící s takovým pocitem často strádají, a to nejen psychicky.  Znám nemálo případů, kdy se to odrazilo na jejich zdraví nebo vedlo až k celkové devastaci osobnosti. Oprávněná touha po spravedlnosti formulovaná dobou podmíněných vizí se historicky prolíná našimi dějinami, byla hybnou silou politických a kulturních proměn.

Více...