Den s filosofií a religionistikou pro studenty Gymnázia Prachatice

Dopoledne ve středu 12. 12. 2018 uspořádala Katedra filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále TF JU)

Den s filosofií a religionistikou pro studenty Gymnázia Prachatice.

Do jihočeské metropole přijelo 21 studentek a studentů maturitního ročníku se zástupkyní ředitele paní Mgr. Věrou Chválovou.
Na TF JU je uvítal náš katedrový kolega dr. Martin Klapetek, který měl na starosti religionistickou část programu. Filosofický workshop speciálně pro tuto příležitost připravili naši doktorandi Lukáš Mareš a Václav Peltan, kteří při tom využil svoje bohaté zkušenosti s tímto způsobem práce se skupinou. Tímto jim chceme velice poděkovat za jejich pomoc a nápady.
Středoškolští studenti se rozdělili do dvou stejných skupin a každá z nich měla konkrétní program. Z oblasti religionistiky to byla přednáška o buddhismu, kdy byly využity předměty z naší bohaté katedrové sbírky. Příkladem je vietnamská dřevěná soška Buddhy, která je v záhlaví této poznámky. Téma filosofického workshopu bylo „Co je to filosofie a k čemu je dobrá?“. Některé komentáře v rámci skupinové práce byly opravdu originální.
Jsme rádi, že se novým způsobem podařilo navázat na naši dlouhodobou spolupráci mezi Gymnáziem Prachatice a TF JU. Vedle pravidelných přednášek přímo v Prachaticích o islámu v Evropě, islámské kultuře, judaismu nebo nových náboženských hnutích vznikla další příležitost prohloubit povědomí o vysokoškolském studiu filosofie a religionistiky na jihu Čech.