Děkanské volno 4. 10. 2017 pro studenty 1. ročníků a 11. 10. 2017 pro všechny studenty

Děkan Teologické fakulty

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

vyhlašuje

 

na 4. října 2017

 

pro studentky a studenty prvních ročníků bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských studijních programů

 

děkanské volno

u příležitosti zahájení akademického roku 2017/18.

 

Ruší se veškerá dopolední výuka prvních ročníků všech oborů do 12.00 hod z důvodu konání slavnostní imatrikulace od 9,00 hod. v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích.

 

Dále děkan Teologické fakulty

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

vyhlašuje

 

na 11. října 2017

 

pro studentky a studenty všech ročníků bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských studijních programů

 

děkanské volno

u příležitosti slavení mše sv. na zahájení akademického roku

na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

 

Výuka všech ročníků všech oborů je zrušena od 15,30 hod.
za účelem možnosti společné oslavy zahájení akademického roku 2017/18 na mši sv. slavené od 16,00 hod. v katedrále
Sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, kam jsou zváni všichni vyučující, studentky a studenti prezenčního i kombinovaného studia všech oborů a ročníků.

 

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

 

25. září 2017

MENU