Děkanské a rektorské volno 2.-3. 4. 2015

Ve čtvrtek 2. 4. 2015 je děkanské volno a v pátek 3. 4. 2015 je rektorské volno. Pokyn tajemnice s provozem budovy TF a jejích jednotlivých částí je zveřejněn na webových stránkách fakulty v sekci Dokumenty.

MENU