Československo v letech 1972–1977

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Státní okresní archiv v Českých Budějovicích organizují ve dnech 17.–18. května 2017 vědeckou konferenci Československo v letech 1972–1977 .

Za TF zde vystoupí prof. Martin Weis. Katedra teologických věd TF JU i tímto způsobem spolupracuje s výše zmiňovanými institucemi.

Více...

MENU