Česká a slovenská islamologie: současná témata a budoucí výzvy

V pátek 10. 11. 2017 uspořádala Katedra filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích první ročník odborné konference s mezinárodní účastí Česká a slovenská islamologie: současná témata a budoucí výzvy. Do metropole jižních Čech přijeli odborníci z Prahy, Plzně, Pardubic, Olomouce a Bratislavy.

Hlavní pořadatel Martin Klapetek z TF JU k tomu uvedl: „Nápad uspořádat sérii konferencí na toto vysoce aktuální téma zrál u nás na katedře již dlouho. Myslíme si, že v současnosti je velice důležité vytvářet prostor k předávání relevantních informací a konstruktivní diskuzi“.

Cílem zasedání bylo reflektovat témata z široké problematiky islámu, která jsou klíčová pro českou a slovenskou orientalistiku či religionistiku. Proto zazněly příspěvky, které přiblížily současný stav bádání nebo výsledky z výzkumů. Konference byla příležitostí k osobním setkáním odborníků z rozdílných akademických a vědeckých institucí zabývajících se islámem. Příspěvky byly prezentovány především ve formě přednášky, další možností bylo vystavení posteru. Po jednotlivých referátech následovala pořadateli moderovaná diskuze.

MENU