Anketa FAKULTA ROKU 2021 je otevřena!

Osmý ročník ankety

Fakulta roku 2021

 

je  otevřen. Hlasujte na www.fakutlaroku.cz. Hlasování probíhá do konce července.

Jde o prestižní anketu mezi studenty a absolventy vysokých škol v České republice, hodnotí kvalitu výuky a prostředí pro výuku. Impulsem ke vzniku projektu FakultaRoku.cz byly již v roce 2011 žebříčky českých médií, které srovnávaly různé VŠ/fakulty vysokých škol v ČR podle různých kritérií. Podstatné kritérium, které všem těmto žebříčkům chybělo a stále chybí, je pohled studenta či čerstvého absolventa na svoji školu či fakultu.

Pohled studenta či čerstvého absolventa je podle nás zásadní a vypovídá o kvalitě výuky a prostředí pro výuku více, než například citace v odborných časopisech či počet zahraničních studentů, jakkoliv tato kritéria považujeme za důležitá. Posouzení kvality školy z pohledu studentů a čerstvých absolventů je podle nás kritérium, podle kterého by se měli řídit budoucí vysokoškoláci, nyní studenti středních škol. 

Naše fakulta cenu získala již šestkrát (v akademickém roce 2018/2019 první místo, v ak. roce 2016/2017 třetí místo, v ak. roce 2015/2016 první místo, v ak. roce 2014/2015 druhé místo, v roce 2013/2014 a 2012/2013 první místo).  Děkujeme. Její ocenění je jasným ukazatelem kvality výuky a studijního prostředí, které vychází z odpovědí studentů a absolventů.