7. ročník studentské soutěže Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia, které je součástí Střediska společných činností Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce.

Základní informace:

  • Magisterská práce musí být obhájena v termínu 15. 10. 2017–15. 10. 2018 a oceněna známkou výborně.
  • Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail do 31. 10. 2018 (včetně všech podkladů).
  • Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena.
  • Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2019.
  • Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia (na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost práci či její část publikovat v odborných, domácích i zahraničních, časopisech).

 

Podrobnější informace naleznete v přiloženém dokumentu nebo na http://www.academia.cz/studentska-soutez

MENU