5. Mezinárodní týden na JU

V týdnu od 27. 11. do 1. 12. 2017 JU pořádá již 5. Mezinárodní týden, kterého se letos účastní na 30 zahraničních kolegů z Portugalska, Španělska, Německa, Polska, Rumunska, Bulharska, Skotska a Francie. Hned v pondělí měla skupina možnost navštívit TF JU, kde je srdečně přivítal pan děkan a studentky oboru Pedagogiky volného času si pod vedením Mgr. Karla Ochozky připravily krátkou ukázku několika vybraných rorátních zpěvů, typických pro adventní čas. Poté se po krátké informaci o TF JU skupina přesunula do Katedrály sv. Mikuláše, kde se měla možnost zaposlouchat do zvuku katedrálních varhan, ale podívat se i na kůr, vidět tak zblízka varhany, jakožto i celou katedrálu z jiné perspektivy.

Věříme, že tento hudební zážitek na TF JU účastníky příjemně naladil na dobu adventní. V průběhu týdne pak účastníky čeká pestrý program, návštěva dalších zapojených fakult, doprovodný kulturní program, jakožto i prezentace jednotlivých zúčastněných zahraničních univerzit. Věříme, že i pro TF JU to bude možnost získat nové zahraniční partnery.       

MENU