Úřední hodiny pro odevzdání závěrečných prací v roce 2018


Katedra pedagogiky
Mgr. Karolina Půrová
telefon kancelář: 387 773 556
kancelář číslo: 214C (2. patro)
                 

pondělí 26. 3.     9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 hod.

úterý 27. 3.         9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 hod.                


středa 28. 3.      9:00 – 12:00, 12:30 – 13:30, 15:30 - 16:00 hod.


Než půjdete odevzdat práci, sledujte web katedry, časy se mohou měnit!

 

Student odevzdává:

·      dva výtisky BP/DP – každý výtisk musí obsahovat text prohlášení o samostatném zpracování práce, vč. souhlasu ke zveřejnění práce, a podpis studenta; a

·      CD s textem práce v PDF formátu – CD nesmí být vlepeno v BP/DP (odevzdává se zvlášť v obalu) a musí být nadepsáno „bakalářská/diplomová práce“; název práce; jméno studenta; rok obhajoby.

Při odevzdání závěrečné práce se dále kontroluje:

·      zápis zápočtu za seminář k BP nebo poslední Diplomový seminář – student si musí ohlídat zapsání zápočtu ve STAGu a donést sekretářce index nebo vytisknutý zápisový list A za LS2017/2018 ze STAGu.

·      zda má student ve STAGu (oddíl Absolvent – Vysokoškolské kvalifikační práce) vyplněny všechny náležitosti (název práce shodný s názvem uvedeným ve výtisku práce), název v AJ, anotace (i v AJ), klíčová slova (i v AJ), vložený soubor BP/DP!, počet stran.

·      Správnost názvu práce – název ve STAGu nesmí být velkými písmeny


V prohlášení o samostatném vypracování závěrečné práce musí student zvolit vhodný termín dle těchto informací.

 

 

MENU