Úřední hodiny pro odevzdání závěrečných prací v roce 2018

Katedra filosofie a religionistiky
Mgr. Leona Šťastná
telefon kancelář: 387 773 530
kancelář číslo: 211 (2. patro)
 

do pátku 16. 3. 2018 v době od 9:00 - 11:00 nebo 14:00 - 15:00 hod. jen po předchozí dohodě mailem či telefonicky
v týdnu od 19. do 23. 3. 2018      9:30 - 11:30, 13:30 - 14:30                       

sobota 24. 3.     10:00 – 12:00 hod., (pouze pro KS!) u Mgr. Veroniky Hovjacké, kancelář č. 203                      

pondělí 26. 3.     10:00 – 12:00, 13:30 – 15:00 hod.
úterý 27. 3.         10:00 – 12:00, 13:30 – 15:00 hod.                
středa 28. 3.         9:00 – 11:30
Než půjdete odevzdat práci, sledujte web katedry, časy se mohou měnit!

 

Student odevzdává:

  • dva výtisky BP/DP – každý výtisk musí obsahovat text prohlášení o samostatném zpracování práce, vč. souhlasu ke zveřejnění práce, a podpis studenta; a
  • CD s textem práce v PDF formátu – CD nesmí být vlepeno v BP/DP (odevzdává se zvlášť v obalu) a musí být nadepsáno „bakalářská/diplomová práce“; název práce; jméno studenta; rok obhajoby.

Při odevzdání závěrečné práce se dále kontroluje:

  • zápis zápočtu za seminář k BP nebo poslední Diplomový seminář – student si musí ohlídat zapsání zápočtu ve STAGu a donést sekretářce index nebo vytisknutý zápisový list A za LS2017/2018 ze STAGu.
  • zda má student ve STAGu (oddíl Absolvent – Vysokoškolské kvalifikační práce) vyplněny všechny náležitosti (název práce shodný s názvem uvedeným ve výtisku práce), název v AJ, anotace (i v AJ), klíčová slova (i v AJ), vložený soubor BP/DP!, počet stran.
  • Správnost názvu práce – název ve STAGu nesmí být velkými písmeny


V prohlášení o samostatném vypracování závěrečné práce musí student zvolit vhodný termín dle těchto informací.

MENU