Vojtěch Svoboda

Jméno a příjmení:
Vojtěch Svoboda

Rok narození:
1987

Bydliště:
České Budějovice

Obor a typ studia na TF:
Doktorské studium Teologie, prezenční

Téma bakalářské, diplomové práce, rok obhájení:
Islám a marxismus- vliv na politický vývoj Egypta, Lybie a Iráku, bakalářská práce, 2009
Teologie a filosofie sportu se zřetelem k americkému fotbalu, diplomová práce, 2011
Vliv dynamického strečinku na okamžitý výkon, bakalářská práce, 2013

Zájmy:
Teologie, sport, fyzioterapie, příroda a dlouhé pobyty v ní

Tři slova, která mě charakterizují:
Duch, duše, tělo

Mezi čtyřma očima (životní moto):
Odvaha je strach, který se modlí.

Jaké jsou Vaše aktivity mimo školu?
Již řadu let pracuji jako fyzioterapeut, přičemž poslední dva roky se zabývám zejména terapií osob s kombinovaným postižením.
Mezi záliby, jimž věnuji nejvíce času, patří kromě samotného studia také americký fotbal, hraji za tým Prague Black Panthers. Součástí tohoto týmu jsem od roku 2007. S tímto týmem jsem dosáhl 6ti násobného vítězství České ligy amerického fotbalu. Vzhledem k absenci konkurence v rámci české ligy se tým roku 2012 zapojil do Austrian Football League, nejvyšší rakouské ligy, která je spolu s německou obecně považována za nejlepší evropské soutěže. V této lize jsme pravidelnými účastníky play-off a v evropském hodnocení se již několik let pohybujeme v první desítce nejlepších evropských týmů. V národním týmu jsem začal působit v roce 2011, od roku 2013 jako jeden z kapitánů. S tímto týmem jsme měli možnost hájit české barvy na dvou ME, přičemž v roce 2011 jsme dosáhli na 4. místo a v roce 2013 na 3. Mezi ty významnější individuální úspěchy patří ocenění Best Defensive Player PP (2012), či třetí místo v rámci ankety Hráč roku (2014).
Každé z těchto odvětví, fyzioterapie a sport, poskytují jiný úhel pohledu na člověka a lidské tělo. Zkušenosti vrcholového sportu, kdy je člověk obklopen atlety pohybujícími se na hranici lidského potenciálu, v kontrastu k setkání s nemocným člověkem, který je obrazně „uvězněn“ ve vlastním těle, ve mně jako věřícím vyvolávaly a stále vyvolávají řadu otázek. Proto jsem svoji pozornost věnoval snaze hlouběji proniknout do podstaty lidského pohybu. Toho se snažím dosáhnout prostřednictvím studia Teologie sportu. Ačkoliv je toto téma v naší zemi dosud téměř neznámé, stává se plně aktuálním. Domnívám se, že stejně jako poskytuje odpovědi při mém osobním hledání, má potenciál zodpovídat otázky, které dnes silně vyvstávají spolu se současným vývojem společnosti.

Vím, že jste jel na stáž do zahraničí...
 V roce 2013 se mi podařilo získat individuální grant na studijní pobyt ve Vatikánu. Informace, které jsem tam měl možnost načerpat, mě ve studiu teologie sportu posunuly značný kus dopředu. Protože toto téma u nás není stále nijak rozvinuté, cítil jsem potřebu zopakovat zahraniční pobyt, abych se mohl ve svém výzkumu posunout na další úroveň. Oslovil jsem proto Oddělení zahraničních vztahů na TF JU a po velmi vstřícném podpoření mé žádosti proděkanem ThLic. Adamem Mackerlem Th.D. přípravy začaly. J Nejprve bylo nutné určit destinaci, která pro mě bude mít po vědecké stránce největší přínos. Za místo mé stáže byl St. Mellitus College v Londýně, během ní jsem získal možnost strávit nějaký čas na univerzitě v Oxfordu. V tomto bodu bych rád poděkoval Mgr. Františku Štěchovi Th.D. za přímý kontakt na Rev.Dr. Lincolna Harveyho, který se po dobu stáže stal mým supervisorem a kterému patří má hluboká vděčnost za úsilí, které mi po celou dobu věnoval.
Zpočátku jsem se obával především administrativní stránky věci. Mgr. Karolína Půrová mě však celým procesem od začátku do konce trpělivě provedla, takže zejména díky její pomoci mé obavy byly zbytečné.
Samotná stáž naprosto předčila veškeré mé očekávání a zásadním způsobem ovlivnila celý můj výzkum. V České republice se mému tématu věnuje pouze malé procento teologů. Možnost osobních konzultací s odborníky, kteří jej na akademické úrovni zpracovávají již řadu let, musím hodnotit jako nedocenitelnou. Z Londýna jsem si odvezl celou řadu materiálů a nápadů, které plánuji zúročit ve své další badatelské činnosti. Vášeň  pro vědu a neústupnou pracovitost RevDr. Lincolna Harveyho pak vnímám jako osobní inspiraci pro své další směřování.

Co se Vám vybaví, když se řekne TF?
Na fakultě se pohybuji již deset let. Vzhledem k dlouhé řadě zážitků a zkušeností, které mi za tu dobu zprostředkovala, je odpovězení této otázky obtížné. Teologická fakulta je pro mě ztělesněním hledání, kterému jsem se již před lety oddal, kterému bych se rád věnoval i nadále.

Co Vás nejvíce ve škole baví?
Velmi mě baví výuka, kterou v rámci svého doktorského studia zastávám. Pouze doufám, že to studenti vnímají stejně. Dobrovolně bych si nenechal ujít také žádný z pravidelných seminářů, které pro doktorandy pořádá prof. Jaroslav Vokoun. Hrdě dodávám, že se jedná o mého školitele.

Čím Vás studium na TF obohacuje?
Kromě znalostí, za které jsem fakultě vděčný, mě oslovují zejména osobnosti jednotlivých přednášejících a profesorů. Z každého setkání si odnáším řadu podnětů a inspirací.

Jaké máte plány do budoucna?
Dokončením disertace bych rád posunul svůj výzkum teologie sportu na další úroveň. Je mým cílem, abych se mohl tomuto tématu věnovat i nadále (nejen) na akademické půdě.MENU