Dana Cejpková

Jméno a příjmení:
Mgr. Dana Cejpková

Rok narození:
1987

Obor a typ studia na TF:
Sociální a charitativní práce – Bc.
Etika v sociální práci – Mgr.

Téma bakalářské, diplomové práce, rok obhájení:
Dobrovolnictví u osob s mentálním postižením – Bakalářská práce, rok obhájení 2010
Využitelnost arteterapeutických technik v sociální práci – Diplomová práce, rok obhájení 2012

Zájmy:
Mým největším zájmem je má práce, tedy rozvoj konceptu Kreativního malování a jeho aplikace v praxi při každodenní práci s dětmi. Také ráda pročítám knihy, nejčastěji z oblasti psychologie či osobního rozvoje a jím dobré a kvalitní jídlo.

Slova, která mě charakterizují:  
Zarputilost, tvrdá práce, vizionář, kreativec.

Mezi čtyřma očima (životní moto):
Štěstí přeje připraveným.
Bez práce nejsou koláče.

Co Vás přivedlo na TF? Proč jste si vybrala TF?
Studijní obor a samotné skloubení některých předmětů.

Jaký byl Váš první měsíc na fakultě?
První měsíc byl stejně dobrý jako ty ostatní. Postupně jsem se seznamovala se svými studujícími kolegy, zkoumala fakultu a tak nějak jsem se rozhlížela. Brala jsem vše velice zodpovědně. Chyběl mi jakýsi zdravý nadhled, který postupně přišel, ale zodpovědnost neodešla. Myslím si, že je to důležitá kombinace, jsem za ni dodnes ráda a stavím na ni i v současnosti.

Co Vás nejvíce ve škole bavilo?
Předměty z oblasti psychologie a díky malému množství studentů možnost diskutovat s přednášejícími a hledat své názory a postoje k věcem, které jsem se dozvídala. Naučila jsem se jednu zásadní věc, a to je propojování znalostí a používání selského rozumu. Využít to, co vím, znám a umím a předat a prodat to dál. To je věc, která mne opravdu bavila.

Kam vedly Vaše kroky z fakulty?
Cestu navazující na studium jsem měla předem naplánovanou. Den po poslední státnici jsem se odstěhovala z Českých Budějovic. Dva dny jsem strávila u rodičů a o víkendu jsem se přestěhovala do Prahy. Hned další týden jsem si založila živnostenský list a ještě v červnu zařizovala svůj vlastní Ateliér Kreativní malování. Přes prázdniny jsem řešila organizační a propagační věci. Od září už fungovaly první kurzy pro děti.

Čím se nyní zabýváte?
Při studiu v posledních dvou ročnících jsem se dostala do jednoho výtvarného ateliéru, kde jsem postupně dostala volné pole působnosti a začala vést kurzy pro děti zhruba jednou až dvakrát týdně. Kurzy byly výtvarné, ale snažila jsem se učit děti nad danými tématy přemýšlet, rozvíjet jejich myšlení. Z mé hlavy přicházely nápady, díky kterým děti musely řešit situace a vytvářet tak nové spojitosti na papíře. Díky studiu, které stavělo hodně na psychologii, která mne velice bavila, jsem se učila spojovat teoretické poznatky a praxi. Můj sen bylo mít svůj vlastní ateliér a rozvíjet za pomoci malování kreativitu a tvořivé myšlení. Dostalo se mi podpory od partnera, který ukončil studium ve stejném roce, tak jsem se do této myšlenky a práce pustila. V současnosti funguje ateliér tři a půl roku, tedy již čtvrtý školní rok a daří se nám velmi dobře. Rozvíjím koncept Kreativního malování a zároveň jsem hlavním lektorem v ateliéru. Naše kurzy navštěvují děti již od dvou let (s maminkami), největší množství jich máme ve věkovém rozmezí 3 – 6 let, kdy se děti ocitají v magickém období kreativity.

Pro bližší představu bych Kreativní malování charakterizovala jako ucelený systém pro práci s dětmi, jehož cílem je pomocí výtvarných technik přirozeně rozvíjet kreativitu a řadu dalších stránek dětské osobnosti. Vychází z poznatků vývojové psychologie, psychologie rozvoje osobnosti, pedagogiky a artefiletiky.

Jaké máte plány do budoucna?
Mé plány jsou pevně spjaty s Kreativním malováním a oblastí rozvoje kreativity. V současné a nejbližší době je hlavním úkolem přibrat a zaškolit do týmu nové lektory, abychom mohli ateliér zvětšovat a postupně otevřít další pobočky. Dále rozvíjet celý koncept a pracovat na rozšiřování povědomí o důležitosti a potřebě rozvoje kreativity již v dětství.

Čím Vás studium na TF nejvíce obohatilo?  
Teoretickými znalostmi, setkáními se zajímavými a důležitými lidmi. A také jsem se naučila spoléhat sama na sebe, nevyhýbat se odpovědnosti a jít si za svým cílem. Zároveň jsem zjistila, že štěstí hraje do karet připraveným, že úsilí a tvrdá práce je potřeba, aby člověk mohl lehčeji zvládat překážky.

Co se Vám vybaví, když se řekne TF JU v ČB?
Na celé mé studium vzpomínám ráda a velmi pozitivně. Svoje vzpomínky mám spojené hlavně s lidmi, jak se spolužáky, tak s vyučujícími.  Jsem ráda, že jsem se mohla setkávat v blízkosti zajímavých a známých psychologů. Ale nejvíce mám své studium spjato s inspirujícím člověkem nejen po odborné stránce, ale i lidské a charakterově stavěné. Konkrétně s Markétou Elichovou, se kterou jsem pracovala na své diplomové práci a se kterou jsem mohla diskutovat nad nejrůznějšími tématy ohledně studia.

MENU