Stipendia do Polska na základě mezivládních smluv

AIA informuje o nabídce stipendií do Polska a to 80 měsíců studijních či výzkumných pobytů pro studenty bakalářských, magisterských či doktorských studijních programů a 30 měsíců studijních a výzkumných pobytů pro akademické pracovníky uskutečněních v roce 2019. Komunikačním jazykem může být též anglický jazyk, Bližší informace zde. Termín odevzdání přihlášek je 22. ledna 2019. V minulosti do Polska z TF JU opakovaně vyjel a letos vyjede dr. Martin Klapetek.

MENU