Akademický rok 2013/14

221/2014 z 14. 07. 2014
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na TF JU v ČB pro ak. rok 2014/15 v doktorském studijním programu Filozofie
220/2014 z 30. 05. 2014
Opatření děkana k mimořádnému stipendiu pro studenty doktorských studijních programů - "Stipendium Vladimíra Boublíka"
219/2014 z 29. 05. 2014
218/2014 z 13.5. 2014
217/2014 z 29. 01. 2014
Organizace státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce na TF JU v ČB pro obor Teologie
216/2013 z 31. 12. 2013
Opatření děkana o koncepci rozvoje vědecké a výzkumné činnosti na TF JU
215/2013 z 15. 10. 2013
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na TF JU v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
214/2013 z 25. 09. 2013
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2013

MENU