193/2012 - dodatek č. 2 z 28. 11. 2018

Dodatek č. 2 k Opatření děkana č. 193/2012 ke Spisovému řádu TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 193/2012 – dodatek č. 2             České Budějovice, dne 28. 11. 2018

 

 

   Dodatek č. 2 k Opatření děkana č. 193/2012 ke Spisovému řádu TF JU

 

I.

Předmět úpravy

V souladu s příslušnými právními předpisy vydávám tento dodatek k opatření ke Spisovému řádu TF JU následovně.

II.

Činnost a organizace spisovny TF JU

Název spisovny

Číslo místnosti

Budova

Pověření vedením spisovny

Zástup

Hlavní

116

Teologická fakulta

Kněžská 8

České Budějovice

 

Martina Stehlíková

 

Ing.

Helena Timrová

Personální

116

 

 

Dana Šandová

 

 

 

 

Tímto dodatkem ruším Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 193/2012 ke Spisovému řádu TF JU.

 

V Českých Budějovicích dne 28. 11. 2018

 

 

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

                 děkan TF JU

MENU