Akademický rok 2018/19

270/2019 z 24. 4. 2019
Podmínky pro doplňující přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2019/20 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
269/2019 z 16. 4. 2019
Harmonogram akademického roku 2019/20
193/2012 - dodatek č. 2 z 28. 11. 2018
Dodatek č. 2 k Opatření děkana č. 193/2012 ke Spisovému řádu TF JU
268/2018 z 31. 10. 2018
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2019/20 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
267/2018 ze 17. 10. 2018
Opatření děkana k provedení mimořádné inventarizace skladu TF JU
266/2018 - dodatek č. 2 z 4. 12. 2018
Dodatek č. 2 k Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2018
266/2018 - dodatek č. 1 ze 7. 11. 2018
Dodatek č. 1 k Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2018
266/2018 z 1. 10. 2018
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2018

MENU