278/2020 z 6. 5. 2020

DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICK􀀁 FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

application/pdf Opatření děkana TF JU 6.5.2020.pdf — 48 KB

MENU