223/2014 z 15. 10. 2014

Opatření děkana k podmínkám pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2015/2016 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech

application/pdf od_223.pdf — 272 KB

MENU